نسل جدید تویوتا C-HR با طراحی مشابه پریوس و پیشرانه‌های هیبریدی معرفی شد
نسل جدید تویوتا C-HR با طراحی مشابه پریوس و پیشرانه‌های هیبریدی معرفی شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/145114/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-c-hr-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3-%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی