نسل جدید هوندا آکورد معرفی شد، سدان ژاپنی با ظاهری ساده‌تر
نسل جدید هوندا آکورد معرفی شد، سدان ژاپنی با ظاهری ساده‌تر – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131802/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی