نسل جدید هیوندای آزرا / گرنجور با طراحی متفاوت رونمایی شد
نسل جدید هیوندای آزرا / گرنجور با طراحی متفاوت رونمایی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130619/%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی