نقطه آغاز افزایش تیراژ و کاهش قیمت تزریق نقدینگی به خودروساز و قطعه‌ساز است

مرزبان
راد بیان کرد: کمک دولت به قطعه‌سازان می‌تواند از طریق ارائه تسهیلات بانکی مشروط
بر ارائه آن به قطعه‌ساز یا تولیدکننده و نه واردکنندگان و تجار و در ازای آن
الزام بر تحقق هدف افزایش تولید باشد.

جواد
مرزبان راد درگفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: افزایش تیراژ تولید که به
کاهش قیمت خودرو منجر می‌شود، نیازمند تامین منابع مالی است و خودروسازان باید با
تزریق نقدینگی به قطعه‌سازان موجبات تقویت مالی این بخش از منبع تامین را فراهم
سازند.

این
کارشناس صنعت خودرو در پایان با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه بیش از سایر عوامل
بر قیمت نهایی قطعه و خودرو اثرگذار است، خاطرنشان کرد: البته در کشور ما امکان
افزایش بهره‌وری و یا کاهش هزینه‌های سربار وجود دارد. ضمن اینکه برای تعدادی از
خودروسازان امکان تولید برخی از اجزای سیستم‌ها و قطعات خودرو همچون سیم کشی‌ها،
لامپ، کمک فنر و قطعات مرتبط با تایر به طور مشترک وجود دارد و این موضوع موجب می‌شود
یک قطعه مشترک برای چندین خودرو با تیراژ بالا به تولید برسد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661695/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: افزایش تیراژ تولید
و در نتیجه کاهش قیمت خودرو نیازمند تزریق نقدینگی به قطعه‌سازان است.

وی
در خصوص راهکارهای وزیر صمت در کاهش قیمت از مسیرهایی همچون کاهش هزینه‌های مالی
تولید و تامین قطعات، مقیاس تولید، کاهش هزینه‌های سربارو ایجاد بن سازه مشترک و
قطعات استاندارد گفت: تاثیرگذاری این عوامل بر کاهش قیمت سقف و محدوده‌ای دارد به
عنوان مثال در مبحث افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های سربار به طور حدودی سه تا 4
درصد بر کاهش قیمت تمام شده خودرو اثرگذار است و بیش از 50 تا 70 درصد هزینه نهایی
یک قطعه را نرخ مواد اولیه آن تشکیل می‌دهد.

وی
با بیان این مطلب که تقویت مالی قطعه‌سازان با رشد میزان فروش خودروسازان اتفاق می‌افتد،
افزود: در چرخه تولید، نقطه آغاز، تزریق مستقیم نقدینگی به خودروساز و یا به طور
غیرمستقیم به قطعه‌ساز در راستای حمایت از این بخش است تا بدین ترتیب با استفاده
از تمام ظرفیت‌ها، قطعات با تیراژ بالا به تولید برسند.

عضو
هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با توجه به تمرکز وزارت صمت بر کاهش قیمت
خودرو از طریق زنجیره تامین گفت: بحث این است که آیا توان حمایت و تزریق نقدینگی و
در ادامه مشروط کردن این حمایت‌ها وجود دارد، بدین معنا که قطعه‌ساز حمایت‌های
مالی دولت را در راستای افزایش تولید به کار گیرد و نقدینگی به سمت و سوی دیگری هدایت
نشود.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی