نمایش پنج مدل از محصولات کیا توسط کوشا خودرو در اتو اکسپو تهران + ویدئو
نمایش پنج مدل از محصولات کیا توسط کوشا خودرو در اتو اکسپو تهران + ویدئو – چرخان

منبع: https://charkhan.com/157161/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7-%D8%AE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی