نمایش کامیون‌های جدید آرین دیزل در نمایشگاه خودروی مشهد + فیلم
نمایش کامیون‌های جدید آرین دیزل در نمایشگاه خودروی مشهد + فیلم – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148793/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی