نمونه‌هایی از خودرو برقی گک آیون S پلاس وارد ایران می‌شود
نمونه‌هایی از خودرو برقی گک آیون S پلاس وارد ایران می‌شود – چرخان


منبع: https://charkhan.com/154721/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%AF%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D9%88%D9%86-s-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی