نمونه اولیه خودرو برقی ام جی MG 4 وارد ایران می‌شود
نمونه اولیه خودرو برقی ام جی MG 4 وارد ایران می‌شود – چرخان

منبع: https://charkhan.com/159004/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%AC%DB%8C-mg-4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی