نمونه خودرو برقی لیپ موتور T03 وارد ایران می‌شود
نمونه خودرو برقی لیپ موتور T03 وارد ایران می‌شود – چرخان

منبع: https://charkhan.com/155629/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-t03-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی