هاوال، MG، هونگچی و سانگ یانگ توسط برند جدید گروه بهمن به بازار عرضه می‌شود
هاوال، MG، هونگچی و سانگ یانگ توسط برند جدید گروه بهمن به بازار عرضه می‌شود – چرخان
منبع: https://charkhan.com/146805/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%8C-mg%D8%8C-%D9%87%D9%88%D9%86%DA%AF%DA%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AC/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی