هاوال H5 جدید معرفی شد، شاسی بلند 5.2 متری با قیمت 800 میلیون تومان!
هاوال H5 جدید معرفی شد، شاسی بلند 5.2 متری با قیمت 800 میلیون تومان! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/148457/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84-h5-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-5-2-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی