هایما 6P، اولین پلاگین هیبرید ایران خودرو در حال تست دیده شد

هایما 6P، اولین پلاگین هیبرید ایران خودرو در حال تست دیده شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/135004/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-6p%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی