همكاری مشترک بانک سپه با گروه خودروسازی سایپا

او تصریح کرد: گروه خودروسازی سایپا قصد دارد محصولات سواری، تجاری و کار خود را به کشورهای روسیه، بلاروس و ونزوئلا  صادر کند، از همین رو برای مراودات ارزی می توان از بانک سپه کمک گرفت. همچنین برای واردات خودروهای چانگان و زوتی می توان از توانمندی این بانک استفاده کرد.

او با بیان اینکه بانک سپه 102 میلیون حساب بانکی و 56 میلیون مشتری دارد، افزود: در ایجاد بسترهای نوین بانکی و حوزه های ارزی و بین المللی فعالیت های مناسبی در حال انجام است.

مدیرعامل بانک سپه گفت: بر اساس توافقاتی که صورت گرفته، قرار است گروه امید بانک سپه با شرکت های تامین قطعات گروه سایپا، همکاری مشترک داشته باشد، این موضوع با ایجاد ارتباط بیشتر با شرکت های تولید کننده گروه سایپا، محقق خواهد شد.


منبع: https://charkhan.com/142823/%D9%87%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2/

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه بانک سپه یکی از گسترده ترین شبکه های مدیریت زنجیره تامین مالی را دارد، گفت: می توان از زنجیره تامین مالی بانک سپه که بالغ بر 300 هزار شرکت تولیدی و خدماتی عضو آن هستند، در زیرساخت زنجیره تامین گروه سایپا استفاده کرد و این مزیت بزرگی است.

آیت الله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه نیز ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در گروه خودروسازی سایپا و با اشاره به تولید خودروهای جدید در گروه خودروسازی سایپا، گفت: سایپا با تولید خودروهای جدید، وارد مسیر جدیدی شده است و این موضوع نویدبخش تحولات مناسب است. با وجود تحریم های ظالمانه، تولید خودرو در سایپا افزایشی شده است.

محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در نشست تخصصی با مدیران بانک سپه و بررسی راه های افزایش همکاری های مشترک، گفت: از آنجا که بانک سپه، شرکت های سرمایه گذاری و حساب های ارزی در سه کشور روسیه، بلاروس و ونزوئلا دارد، گروه خودروسازی سایپا می تواند از پتانسیل و توانایی گسترده این مجموعه به خوبی بهره برد.

او با اشاره به معرفی 8 محصول جدید گروه سایپا به بازار، اظهارداشت: گروه خودروسازی سایپا به دنبال آن است که خودروهای کیفی، متنوع و بهینه را روانه بازار مصرف کند. سال گذشته نیز تمام توان خود را بر بهبود کیفی خودروهای تولیدی این مجموعه گذاشتیم و بر این اساس 240 پروژه کیفی سازی تعریف شد.

ابراهیمی اظهار امیدواری کرد: بانک سپه، در تامین منابع ریالی و ارزی همکاری خوبی با گروه خودروسازی سایپا خواهد داشت. هدف ما این است که از تولید کشور حمایت ویژه کنیم.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی