همکاری با شرکت های فرانسوی بیانگر توانمندی بالا قطعه سازان کشور است

وی یادآور شد: قطعه سازان در صورت
رفع مشکلات نقدینگی که ناشی از قیمت گذاری دستوی خودرو است و همچنین امکان ایجاد
ارتباط با شرکت های خارجی و تسهیل نقل و انتقال پول به راحتی می توانند در
نمایشگاه های بین المللی مانند روسیه که استقبال بسیار خوبی از توانمندی های قطعه
سازان شد حضور پیدا کنند و زمینه توسعه صادرات در صنعت قطعه سازی را فراهم کنند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/686767/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAبه گزارش خبرنگار خبرخودرو، حسن
وطنی با اشاره به پتانسیل های صنعت قطعه سازی کشور اظهار داشت: قطعه سازان علیرغم تمام
مشکلات نقدینگی دارای پتانسیل بسیار بالایی به لحاظ دانش فنی هستند. کما اینکه
بسیاری از قطعه سازان در زمان حضور شرکت های رنو و سیتروئن در ایران وارد زنجیره
تامین این شرکت ها شده و با بسیاری از شرکت های فرانسوی قرارداد منعقد کردند که
ماحصل آن ساخت خودروهای با تکنولوژی بالا مانند پژو 2008 توسط قطعه سازان و خودروسازان
داخلی بود.

به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در
نشست خبری با خبرنگاران ضمن تاکید بر توانمندی قطعه سازان یادآور شد:
قطعه
سازان در صورت رفع مشکلات نقدینگی و ارتباط با شرکت های خارجی می توانند زمینه
توسعه صادرات در صنعت قطعه سازی را فراهم کنند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی