هونگچی H5 HEV (هیبرید) در لیست خودروهای وارداتی قرار گرفت
هونگچی H5 HEV (هیبرید) در لیست خودروهای وارداتی قرار گرفت – چرخان

منبع: https://charkhan.com/151755/%D9%87%D9%88%D9%86%DA%AF%DA%86%DB%8C-h5-hev-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی