هیولاهای آفرودی برقی دانگ‌فنگ با 1000 اسب بخار قدرت معرفی شدند

هیولاهای آفرودی برقی دانگ‌فنگ با 1000 اسب بخار قدرت معرفی شدند – چرخان

منبع: https://charkhan.com/127965/%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-1000-%D8%A7%D8%B3%D8%A8/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی