واردات خودروهای لاکچری و با کیفیت برتر باید در دستور کار قرار بگیرد

وی
در پایان با بیان اینکه عمده صادرات کشور معطوف به مواد اولیه قطعات خودرو بوده
است، خاطرنشان کرد: بیشتر قطعات هایتک وارداتی هستند و بر همین اساس صادرات قطعه‌
و واردات خودرو بر اساس این مصوبه امکان‌پذیر نخواهد بود.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649305/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

پاشایی
با اشاره به فقدان ماشین‌افزارهای موردنیاز برای تولید قطعات های تک در داخل کشور تصریح
کرد: واردات ماشین‌آلات پنج و شش محوره طی 30 تا 40 سال گذشته به دلیل پایین بودن
ارزش پول داخلی انجام نشده که به تولید قطعه و خودرو بر اساس تکنولوژی‌های قدیمی
منتهی شده است.

وی
افزود: نیازمندی صنعت خودروی کشور به دانش فنی مقوله‌ای کارشناسی است که از طریق
آموزش و دانشگاه‌های فعال بین‌المللی در حوزه خودرو به دست می‌آید.

به
گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
گفت: در مقوله واردات باید خودروهای لاکچری و با کیفیت برتر متعلق به خودروسازان
اروپایی، کره‌ای و ژاپنی وارد شوند تا ارتقا و توسعه محصولات داخلی اتفاق بیفتد.

عضو
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشورضمن ابراز تاسف از عدم
برخورداری دو خودروساز بزرگ کشور از دانشگاه‌های تخصصی در راستای ارتقای کیفیت
گفت: مصوبه ساماندهی مجلس مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو به
دلیل اینکه قطعات داخلی ما از کیفیت لازم برای صادرات برخوردار نیستند، قابل ایراد
است.

رضا
پاشایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در مقوله واردات می‌بایست،
خودروهای لاکچری و با کیفیت برتر متعلق به خودروسازان اروپایی، کره‌ای و ژاپنی
وارد شوند و نه هم سطح با تولیدات داخلی، تا خودروسازان کشور در جهت تقویت و توسعه
محصولات خود ترغیب شوند. به عبارت دیگر واردات خودروهایی انجام شود که در کشور به
تولید نمی‌رسند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی