واردات خودروهای لاکچری و با کیفیت برتر باید در دستور کار قرار بگیرد

به
گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
گفت: در مقوله واردات باید خودروهای لاکچری و با کیفیت برتر متعلق به خودروسازان
اروپایی، کره‌ای و ژاپنی وارد شوند تا ارتقا و توسعه محصولات داخلی اتفاق بیفتد.

رضا
پاشایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در مقوله واردات می‌بایست،
خودروهای لاکچری و با کیفیت برتر متعلق به خودروسازان اروپایی، کره‌ای و ژاپنی
وارد شوند و نه هم سطح با تولیدات داخلی، تا خودروسازان کشور در جهت تقویت و توسعه
محصولات خود ترغیب شوند. به عبارت دیگر واردات خودروهایی انجام شود که در کشور به
تولید نمی‌رسند.

عضو
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشورضمن ابراز تاسف از عدم
برخورداری دو خودروساز بزرگ کشور از دانشگاه‌های تخصصی در راستای ارتقای کیفیت
گفت: مصوبه ساماندهی مجلس مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو به
دلیل اینکه قطعات داخلی ما از کیفیت لازم برای صادرات برخوردار نیستند، قابل ایراد
است.

پاشایی
با اشاره به فقدان ماشین‌افزارهای موردنیاز برای تولید قطعات های تک در داخل کشور تصریح
کرد: واردات ماشین‌آلات پنج و شش محوره طی 30 تا 40 سال گذشته به دلیل پایین بودن
ارزش پول داخلی انجام نشده که به تولید قطعه و خودرو بر اساس تکنولوژی‌های قدیمی
منتهی شده است.

وی
در پایان با بیان اینکه عمده صادرات کشور معطوف به مواد اولیه قطعات خودرو بوده
است، خاطرنشان کرد: بیشتر قطعات هایتک وارداتی هستند و بر همین اساس صادرات قطعه‌
و واردات خودرو بر اساس این مصوبه امکان‌پذیر نخواهد بود.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649305/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

وی
افزود: نیازمندی صنعت خودروی کشور به دانش فنی مقوله‌ای کارشناسی است که از طریق
آموزش و دانشگاه‌های فعال بین‌المللی در حوزه خودرو به دست می‌آید.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی