واردات خودرو مخالف با سیاست های حمایت از تولید داخل است

به گزارش خبرخودرو،رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و
قطعه‌سازان خودرو کشور واردات خودرو را مخالف با سیاست های حمایت از تولید داخل و
به نفع
وارد کنندگان خودرو دانست.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت
تعرفه ای از واردات قطعاتی که قابلیت ساخت داخل دارند، گفت:بر اساس پیش بینی های
ما برای عمق داخلی سازی تعرفه واردات قطعات نباید کمتر از 32 درصد باشد و حتی با
تعیین تعرفه 32 درصدی منافع آن نصیب دولت می شود. 

محمدرضا
نجفی منش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص سیاست اخیر دولت مبنی بر آزادسازی
واردات خودرو با هدف حمایت از تولید باکیفیت داخلی
اظهار
داشت: واردات خودرو هیچگاه نمی تواند
در راستای حمایت از تولید داخل باشد چراکه
با 2 میلیارد دلار می توان یک
میلیون دستگاه خودرو تولید کرد اما برای واردات 30 هزار دستگاه خودرو حدودا به 4 میلیارد
دلار سرمایه نیاز است بنابراین سود حاصل از واردات خودرو نصیب وارد کننده خواهد
شد.

وی یادآور شد: قطعه سازان نه تنها
مخالف با واردات نیستند بلکه موافق نیز هستند چراکه با واردات خودرو به کشور خودروهای
تولید داخل دیگر گران و بی کیفیت نخواهند بود اما مادامی که واردات خودرو به کشور ممنوع
باشد هر نوع اتهامی به صنعت خودرو داخل وارد می کنند تا زمینه واردات خودرو را
فراهم کنند.

نجفی منش در ادامه با اشاره به پیش
شرط های خروج صنعت خودرو از زیان دهی افزود: اولین شرط لازم برای خروج از زیان دهی
حذف قیمت گذاری دستوری و ضرورت تعیین قیمت خودرو در بازار و دومین شرط خصوصی سازی
صنعت خودرو همراه با  نظارت دولت است.

رئیس
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور

همچنین بر واردات مواد اولیه و ملزومات تولید به روش بدون انتقال ارز تاکید و عنوان
کرد: با توجه به اینکه واردات مواد اولیه و قطعات به روش  بدون انتقال ارز می تواند  فرآیند تولید در صنعت قطعه و خودرو را تسریع
کند یکی از درخواست های ما این است که اگر دو میلیار دلار مواد اولیه و قطعات وارد
کشور می شود یک میلیارد دلار آن به روش بدون انتقال ارز باشد تا سرعت تولید افزایش
پیدا کند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/657854/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

رئیس
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تصریح اینکه هیچ یک
از افرادی که مدعی نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای داخلی هستند راهکاری در این
خصوص ارائه نداده اند ، گفت: واضح است که ارتقای کیفی خودروهای داخلی مستلزم
خروج صنعت خودرو از زیاندهی است چراکه هم اکنون خودروسازان حدود 100 هزار
میلیارد تومان زیان انباشته دارند و در صورت ادامه تولید با شرایط فعلی قادر به
ارنقای کیفی محصولات و جلب رضایت مشتریان خود نخواهند بود.

 

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی