واردات قطعات مشابه داخلی لطمه به تولید داخل است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت مدیره
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در راستای حمایت از
تولید داخل بر متناسب سازی و افزایش نرخ تعرفه واردات قطعات و نهاده‌های تولیدی که
قابلیت ساخت داخل دارند تاکید کرد.

عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع
همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور
همچنین بر هوشمندسازی تعرفه‌گذاری تاکید کرد و گفت: تعیین میزان تعرفه
بستگی به کیفیت و ظرفیت قطعات تولید داخل دارد و هر سال می تواند تغییر کند.

حقیقی در خصوص اعطای مجوز واردات
قطعات به واحدهای قطعه ساز مشابه داخلی و تاثیر آن بر جلوگیری از ورود قطعات قاچاق
به کشور بیان کرد: قطعه سازان داخل در حد مجاز پروانه بهره برداری خود اقدام به
واردات قطعه می کنند اما اینکه واردات قطعه را لزوما منحصر به تولید کننده داخل
کنیم راهکار معقولی نیست چراکه تولید کننده بنا به رسالت خود باید تامین مواد
اولیه داخلی و خارجی برای ساخت محصولات را در الویت قرار دهد.

وی با بیان این مطلب که در تعیین
میزان تعرفه می بایست از نقطه نظرات کارشناسان خودروسازی و قطعه سازی و انجمن های
تخصصی بهره جست، افزود: با اعمال تعرفه مناسب برای واردات مواد اولیه موردنیاز
ساخت مجموعه های خودرو می توان قیمت تمام شده محصول نهایی را برای مصرف کننده کاهش
داد اما متاسفانه در اغلب موارد تعرفه ها کارشناسی شده و به روز نیست و ارز کشور
صرف واردات قطعاتی می شود که امکان ساخت داخل دارند.

عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع
همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در پایان با تاکید بر اهمیت نظارت کیفی بر
قطعات وارداتی و جلوگیری از ورود قطعات قاچاق به کشور اظهار داشت: دولت در قالب
طرح شناسه کالا اقدام به جمع آوری قطعات قاچاق و تقلبی کرده که راهکار خوبی برای
جلوگیری از ورود قطعات قاچاق به کشور است اما برخی قطعات نیز به رغم اینکه به صورت
رسمی وارد کشور می شوند فاقد کیفیت مطلوب هستند که در این بخش سازمان استاندارد به
عنوان متولی تایید کیفیت قطعات وارداتی می بایست مطابق با استانداردهای روز و با
حساسیت و دقت لازم نسبت به تعیین صحت و کیفیت قابل قبول قطعات اقدام کند. 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/659145/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

یوسف یحیایی حقیقی در گفتگو با
خبرنگار خبرخودرو با توجه به اینکه در قانون حمایت از تولید داخل عدم ورود لطمه به
تولیدکنندگان داخلی در اولویت قرار دارد بر متناسب سازی و افزایش نرخ تعرفه واردات
قطعات و نهاده‌های تولیدی که قابلیت ساخت داخل دارند تاکید کرد و اظهار داشت: اگر
قطعه سازی از طریق سرمایه‌گذاری، کیفی سازی و ظرفیت سازی قادر به داخلی سازی است
عقل سلیم می گوید در جهت حمایت از تولید داخل تعرفه واردات باید افزایش پیدا کند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی