واکنش ایران‌خودرو به محتوای تخریبی محصول استاندارد دنا

ایران‌خودرو عنوان کرده، نحوه و شدت برخورد خودرو به جسم خارجی و یا برخورد به خودروی دیگر در کلیپ منتشر شده مشخص نیست و یقینا ادعای سرعت ۱۰ کیلومتر برای این میزان از آسیب دقیق نیست و موضوع نیازمند بررسی کارشناسی است.
این گروه صنعتی تصریح کرده، تمامی محصولات تولیدی برای دریافت مجوز شماره گذاری نیاز به گذراندن الزامات استانداردی هستند و تست تصادف یکی از الزامات استانداردی است که خودرو دنا در ماه گذشته برای چندمین بار، این تست را در مرکز تست اروپایی با موفقیت پشت سر گذاشته است.
بر همین اساس، هر گونه شکایت با مراجعه مشتری به نمایندگی های مجاز و یا مدیریت ارتباط با مشتریان ایران‌خودرو قابل پی‌گیری است و انتشار کلیپ‌های تخریبی صرفا به دنبال جلب مخاطب بوده و فاقد مبنای کارشناسی است.
خودروساز بزرگ کشور، ضمن دعوت از مخاطبان برای پذیرش محتوای واقعی اخبار و اطلاعات از مراجع رسمی اطلاع رسانی، حق خود برای پی‌گیری حقوقی و قضایی در ارتباط با تولیدکنندگان محتوای غیرواقعی و تخریبی را محفوظ می‌داند.


منبع: https://charkhan.com/147238/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD/

ADS B1

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی