وحشی‌ترین نیسان پاترول با 650 اسب بخار برای بازار خاورمیانه معرفی شد
وحشی‌ترین نیسان پاترول با 650 اسب بخار برای بازار خاورمیانه معرفی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129772/%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-650-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی