ورود 1000 دستگاه تاکسی برقی کرمان موتور به ناوگان حمل‌ونقل شهر تهران


ثبت نام تاکسی همچنان در محل تاکسیرانی در حال انجام است. دارندگان تاکسی فرسوده با دریافت معرفی نامه از تاکسیرانی تهران می توانند از این وام بهره مند شوند. تاکسی کرمان موتور از نوع تمام الکتریکی 50 کیلوواتی است و میتواند با هر بار شارژ کامل تا 400 کیلومتر را طی کند.


منبع: https://charkhan.com/162891/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-1000-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87/

به همت آقای وزیر صمت دکتر علی آبادی برای استفاده از خودروهای برقی در ناوگان حمل و نقل امروز 1000 دستگاه تاکسی برقی کرمان موتور وارد ناوگان حمل ونقل شهر تهران می‌گردد. این خودروها اولین تاکسی برقی در شهر تهران هستند. قیمت این تاکسی یک میلیارد و 350 میلیون تومان است اما از این مبلغ، 900 میلیون تومان در قالب وام پنج ساله با کارمزد 9 درصد ارائه می‌شود. 600 میلیون تومان از این وام بر عهده کرمان موتور است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی