وزارت صمت در تسهیل واردات قطعات موتورسیکلت هوشمندانه عمل کند

حبیب
الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص

تسهیل واردات قطعات موتورسیکلت توسط تولید کنندگان موتورسیکلت اظهار داشت: متاسفانه
این تصمیم از سوی وزارت صمت به خوبی شفاف سازی نشده و مسائلی چون کم و کیف و نحوه
واردات قطعات مشخص نیست اما قاعدتا واردات قطعات باید هوشمندانه باشد و قطعات با
ظرفیت داخلی سازی باید از طریق تولیدات داخل و قطعاتی که امکان ساخت داخل و یا
صرفه اقتصادی ندارند از طریق واردات تامین شوند.

به
گزارش خبرخودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور
ضمن
اشاره به تصمیم وزارت صمت مبنی بر تسهیل واردات قطعات موتورسیکلت بر واردات
هوشمندانه قطعات تاکید و عنوان کرد: قطعاتی که ظرفیت داخلی سازی دارند باید در
داخل تولید شده و تنها قطعاتی که امکان ساخت داخل و یا صرفه اقتصادی ندارند باید
وارد شوند.

محمودان با بیان اینکه 90 درصد قطعات
از چین وارد می شود، افزود: چین با توجه به سیاست های اقتصادی که دارد هیچ قدرتی
در جهان حریفش نیست و به همین دلیل بیشتر قطعات از چین و بخش کمی از هندوستان وارد
می شود.

نایب
رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در
تامین چه قطعاتی نیاز به واردات است، گفت: قطعاتی چون شاتون، پیستون، میل لنگ، شفت
دنده قابلیت ساخت داخل دارند اما با توجه به میزان سفارش گذاری، داخلی سازی آن صرفه اقتصادی ندارد و نیاز به واردات آنها داریم.

نایب
رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور
در پایان خاطرنشان کرد: اگر تا
کنون در ساخت انجین به خودکفایی رسیده بودیم می توانستیم چند مدل موتورسیکلت ملی تولید
و به بازار عرضه کنیم اما متاسفانه عدم خودکفایی در این بخش باعث شده چین با تحمیل
قطعات و دستکاری قیمت ها بازار موتورسیکلت ایران را در دست بگیرد به طوری که به محض افزایش میزان داخلی سازی هر
موتورسیکلت قیمت قطعات انجین را افزایش می دهد و قطعات فول
CKDرا دامپینگ می کند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/660455/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF

وی افزود: در حال حاضر تکنولوژی
ساخت قطعات بدنه در داخل وجود دارد و کلیه قطعات بدنه موتورسیکلت داخلی سازی شده و
ما باید یکبار برای همیشه تقاضای بازار را به سوی تولید کننده داخل هدایت کرده و
از واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل دارند صرف نظر کنیم.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی