ونوسیا V آنلاین با پیشرانه هیبریدی راهی بازار شد
ونوسیا V آنلاین با پیشرانه هیبریدی راهی بازار شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/145756/%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7-v-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی