ون آتین C230 و P230 در نسخه‌های باری و مسافری رسماً معرفی شد + ویدئو تست درایو
ون آتین C230 و P230 در نسخه‌های باری و مسافری رسماً معرفی شد + ویدئو تست درایو – چرخان

منبع: https://charkhan.com/151616/%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%AA%DB%8C%D9%86-c230-%D9%88-p230-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی