ون برقی ایران خودرو دیزل با همکاری CHTC می‌آید؛ جایگزین فوتون در راه است؟!
ون برقی ایران خودرو دیزل با همکاری CHTC می‌آید؛ جایگزین فوتون در راه است؟! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/130351/%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-chtc-%D9%85%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی