وویا فری، لوکس‌ترین خودرو برند دانگ فنگ در روسیه دیده شد!

وویا فری، لوکس‌ترین خودرو برند دانگ فنگ در روسیه دیده شد! – چرخان

منبع: https://charkhan.com/127540/%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%81/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی