پرشیا خودرو با معرفی محصولات جدید در نمایشگاه خودرو شیراز 1403


گوناگونخبر

تصویر علی رامی

نوشته های مشابه


منبع: https://charkhan.com/162885/%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی