پرفروش‌ترین برندهای خودروسازی در چین مشخص شدند؛ BYD در جایگاه اول قرار گرفت!
پرفروش‌ترین برندهای خودروسازی در چین مشخص شدند؛ BYD در جایگاه اول قرار گرفت! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/152586/%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی