پنجمین دوره قرعه کشی خودروی لاماری ایما برگزار شد
پنجمین دوره قرعه کشی خودروی لاماری ایما برگزار شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/132790/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی