پیام تبریک مدیرعامل مکث موتور به مناسبت روز خبرنگار

قدرت تخصص در هر صنعت و بازاری راهگشا و تنها راه رسیدن به قله کمال و شکوفایی است. باور دارم ‌یکی‌ از اصلی‌ترین و اثرگذارترین متخصصان هر حوزه خبرنگاران و اصحاب رسانه اند.
نگاه کارشناسی دقیق و ورای سازمان‌ها، درکی عمیق به صاحبان کسب کار می‌دهدکه این نگاه جز در قلم صادقانه و کارشناسانه خبرنگاران یافت نمی‌شود.
بدون شک آزادی اندیشه و بیان به عنوان جز لاینفک این حوزه است و انتقال افکار و بازخوردهای جامعه از عموم مردم تا صاحبنظران و متخصصان هر حوزه توسط رسانه‌ها به عنوان نمایندگان بر حق آنها و از سوی دیگر به تصویر کشیدن توانمندی صنایع خصوصی برای عموم جز در سایه این آزادی محقق نخواهد شد.
فرصت را مغتنم می‌شمارم و به بهانه روز خبرنگار صمیمانه‌ترین تبریک‌ها و عمیق‌ترین قدردانی‌‌ها را به شما که پرچم آگاهی، آزادی و آزادگی، تخصص و امید را برافراشته نگه داشته‌اید تقدیم می‌کنم.
همواره در اوج بمانید
با احترام
بابک وطنخواه
۱۸ مرداد ۱۴۰۱منبع: https://charkhan.com/126730/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%AB-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی