پیکاپ غول‌پیکر شورلت با ظرفیت یدک کشی 16 تن معرفی شد
پیکاپ غول‌پیکر شورلت با ظرفیت یدک کشی 16 تن معرفی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129482/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%AF%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-16/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی