چری آریزو 5 جی‌تی با ظاهر مشابه لکسوس راهی بازار شد
چری آریزو 5 جی‌تی با ظاهر مشابه لکسوس راهی بازار شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/139599/%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88-5-%D8%AC%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%84%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی