چری استرا ES با برد 905 کیلومتری وارد بازار چین می‌شود
چری استرا ES با برد 905 کیلومتری وارد بازار چین می‌شود – چرخان


منبع: https://charkhan.com/155048/%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7-es-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-905-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی