چری اومودا 5 (فونیکس FX) در انگلستان عرضه می‌شود
چری اومودا 5 (فونیکس FX) در انگلستان عرضه می‌شود – چرخان


منبع: https://charkhan.com/148415/%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7-5-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-fx-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی