چری اومودا 5 (فونیکس FX) پنج ستاره کامل را از یورو انکپ دریافت کرد + ویدئو تست تصادف
چری اومودا 5 (فونیکس FX) پنج ستاره کامل را از یورو انکپ دریافت کرد + ویدئو تست تصادف – چرخان


منبع: https://charkhan.com/133541/%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7-5-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-fx-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی