چری اکسید VX جدید به زودی با قیمت 31300 دلار عرضه می‌شود
چری اکسید VX جدید به زودی با قیمت 31300 دلار عرضه می‌شود – چرخان


منبع: https://charkhan.com/152213/%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-vx-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-31300-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی