چری با اومودا 5 و تیگو 7 و 8 پرو پس از یک دهه به ترکیه بازگشت + تیزر

چری با اومودا 5 و تیگو 7 و 8 پرو پس از یک دهه به ترکیه بازگشت + تیزر – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129173/%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7-5-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-7-%D9%88-8-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A8/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی