چری جتور T-3 معرفی شد، شاسی‌بلند برقی غول‌پیکر با 1300 اسب بخار قدرت
چری جتور T-3 معرفی شد، شاسی‌بلند برقی غول‌پیکر با 1300 اسب بخار قدرت – چرخان

منبع: https://charkhan.com/140861/%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AA%D9%88%D8%B1-t-3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%BA%D9%88%D9%84/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی