چری (فونیکس) تیگو8 پرو پلاگین هایبرید (PHEV) در شهرک آزمایش دیده شد
چری (فونیکس) تیگو8 پرو پلاگین هایبرید (PHEV) در شهرک آزمایش دیده شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/132148/%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%888-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-phev-%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی