چه عواملی موجب تضعیف تحقیق و توسعه در صنعت قطعه سازی شده است؟

سید
محمد مهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
در خصوص روند تحقیق و توسعه در صنعت قطعه سازی اظهار داشت: شرکت های قطعه سازی به واسطه خصوصی
بودن سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه را بر اساس محاسبه سود و زیان خود انجام
می دهند و در شرایط فعلی که خودروسازان به عنوان مشتریان اصلی شرکت های قطعه سازی
با زیاندهی مواجه اند ارتقای دانش فنی در واحدهای قطعه سازی نیز امکان پذیر نیست.

رییس
هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی

دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق
و توسعه
را قیمت گذاری دستوری وکاهش نقدینگی در صنعت خودرو دانست وگفت: مشکلاتی از
قبیل کمبود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری طی سالهای اخیر به قدری به صنعت خودرو
آسیب وارد کرده که واحدهای قطعه سازی به تبع شرایط موجود توان سرمایه گذاری در حوزه
تحقیق و توسعه را از دست داده اند اما با بهبود شرایط، صنعت قطعه سازی از نخستین
صنایعی است که به سمت دانش بنیان تر شدن حرکت خواهد کرد.

رییس
هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی
در
پایان خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان زمانی می توانند در صنعت قطعه سازی نقش موثری
داشته باشند که سطح دانش فنی به کار گرفته شده در ساخت قطعات مورد تایید
خودروسازان نیز قرار بگیرد در غیر این صورت قطعه سازان نیز تمایلی به دانش بنیان
شدن نخواهد داشت.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/658644/%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی با اشاره به اهمیت تحقیق و
توسعه در صنعت خودرو و قطعه بیان کرد: اگرچه هم اکنون شرکت های قطعه سازی دارای واحد
های تحقیق و توسعه فعال برای ساخت قطعات های تک و مجموعه های خودرو هستند اما در مقطعی
اهمیت دانش فنی در صنعت قطعه به قدری بود که معیاری برای ارزیابی شرکت های قطعه
سازی از سوی خودروسازان تلقی می شد و قطعه سازان دارای دانش فنی برتر، امتیاز و
سهم بیشتری از تامین قطعات خودوسازان را به خود اختصاص می دادند.

شکورزاده یادآور شد: البته به نظر
می رسد حرکت خودروسازان به سمت تولید محصولات جدید و ضرورت استفاده از قطعات با
تکنولوژی بالا در خط تولید و از طرفی عدم تعامل قطعه سازان با شرکای خارجی نیاز به
حضور دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های
خودروسازی و قطعه سازی را پررنگ کرده است.

به گزارش خبرخودرو،رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان
خراسان رضوی عنوان کرد: مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری
در صنعت خودرو توان قطعه سازان برای سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را کاهش
داده است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی