کاتالوگ و قیمت علی الحساب خودرو وارداتی هیوندای اکسنت شرکت KTL اعلام شد
کاتالوگ و قیمت علی الحساب خودرو وارداتی هیوندای اکسنت شرکت KTL اعلام شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/151662/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی