کاتالوگ و مشخصات قطعی FMC M4 فردا موتورز در نمایشگاه خودرو اردبیل اعلام شد
کاتالوگ و مشخصات قطعی FMC M4 فردا موتورز در نمایشگاه خودرو اردبیل اعلام شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131145/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-fmc-m4-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی