کادیلاک اسکالید برقی معرفی شد، شاسی بلند مجلل با 750 اسب بخار قدرت
کادیلاک اسکالید برقی معرفی شد، شاسی بلند مجلل با 750 اسب بخار قدرت – چرخان

منبع: https://charkhan.com/147491/%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی