کارگاه آموزشی 2 روزه معرفی آپشن‌های خودرو BMW در نمایندگی 134 دادمان پرشیا خودرو
کارگاه آموزشی 2 روزه معرفی آپشن‌های خودرو BMW در نمایندگی 134 دادمان پرشیا خودرو – چرخان
منبع: https://charkhan.com/141488/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی