کرمان موتور از کی‌ام‌سی جی7 (KMC J7) رونمایی کرد؛ بهترین سدان مونتاژی؟!

کرمان موتور از کی‌ام‌سی جی7 (KMC J7) رونمایی کرد؛ بهترین سدان مونتاژی؟! – چرخان
منبع: https://charkhan.com/125999/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%DB%8C7-kmc-j7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی