کروز با حساسیت، مطالبات صنفی کارگران خود را پیگیری می‌کند

بالغ بر 13 هزار نفر در
این شرکت مشغول به کار هستند که در هر شیفت کاری حدود 4 هزار نفر در این مجموعه حضور
دارند که هریک از آنها مسائل شخصی مختص به خودشان را دارند.

در اجتماعات کارگران این
شرکت، افرادی زبده و حرفه‌
ای هستند و بدون حاشیه سازی تنها مسائل صنفی خود را مطرح کردند.

در روزهای اخیر تحت تاثیر
بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خارج از اراده شرکت، کارگران كروز نسبت به برخی موضوعات
صنفی معترض بودند که مدیران این مجموعه با حضور در جمع کارگران دستور پیگیری این مشکلات
را دادند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673865/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

به گزارش خبرخودرو، کارگران
کروز مسائل صنفی خود را با مسئولان این شرکت در میان گذاشتند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی