کروز با رویکرد صادرات دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی موتور تهران حضور یافت

گفتنی است؛ بازدید کنندگان می توانند از ساعت
۹ صبح الی
ساعت
۱۷ بعداز
ظهر از ٢٧ تا
۲۹ اردیبهشت
ماه سال
۱۴۰۱ از
غرفه کروز و دستاوردهای این مجموعه در نهمین نمایشگاه بین المللی موتور بازدید نمایند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656604/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

شرکت صنایع تولیدی کروز در حالی در نمایشگاه
موتور تهران حضور یافته که این مجموعه تاکنون توانسته با کمک
۲۵۰ نفر از
نخبگان دانشگاهی بیش از
۳
هزار قطعه را داخلی سازی نماید.

مهدی خطیبی مدیر عامل ایران خودرو و سید مصطفی
میر سلیم نماینده مردم تهران از آخرین دستاوردهای کروز در نهمین نمایشگاه بین المللی
موتور تهران بازدید به عمل آوردند.

شرکت کروز یکی از بزرگترین مجموعه های قطعه
سازی کشور است که طی این سال ها، بخش عمده نیاز خودروساز و بازار را بر طرف کرده است
و همواره این مجموعه قطعه ساز بر داخلی سازی قطعات تاکید ویژه دارد.

به گزارش خبرخودرو،شرکت صنایع تولیدی کروز در
نهمین نمایشگاه بین المللی موتور تهران که از ٢٧ اردیبهشت الی
۲۹ اردیبهشت
ماه
۱۴۰۱ در
مرکز همایش های شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو با رویکرد صادرات دانش
بنیان برگزار شده حضور بهم رسانید.

پیشتر شرکت صنایع تولیدی کروز در شانزدهمین
نمایشگاه قطعات خودرو که آبان ماه سال گذشته برگزار شده بود، از یازده مجموعه قطعه
پیشرفته جدید خود رونمایی کرد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی