کسب رتبه 1 خدمات پس از فروش برای اولین بار در ایران توسط ایساکو

کسب رتبه 1 خدمات پس از فروش برای اولین بار در ایران توسط ایساکو – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128790/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی