کشورهای مهد خودروسازی جهان در صورت تحریم عملکردی مشابه صنعت خودرو ایران داشتند

ابراهیم
احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
با اشاره به عملکرد صنعت
خودرو و قطعه در دوران تحریم ها اظهار داشت: اگرچه صنعت خودرو از نخستین صنایعی
بود که هدف تحریم های آمریکا قرار گرفت
اما کارگران و مدیران صنعت خودرو و قطعه با وجود تحریم های خارجی و داخلی نظیر
کمبود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری برای حفظ صنعت خودرو تلاش های فراوانی کرده اند.

احمدی با بیان اینکه کشورهای مهد
خودروسازی جهان نیز در صورت تحریم عملکردی مشابه صنعت خودرو ایران داشتند،تصریح
کرد: قطعا هر کشوری قبل و بعد تحریم شرایط متفاوتی خواهد داشت و حتی کشورهای صنعتی
در شرایط تحریمی ناچار به واردات مواد اولیه و قطعات واسطه ای در ازای صادرات کالای نهایی هستند.

به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی
کشور
تلاش های کارگران و مدیران صنعت خودرو و قطعه برای
حفظ صنعت خودرو در شرایط تحریمی را کاری بسیار بزرگ دانست.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور
در پایان با اشاره به تاثیر مشارکت های خارجی بر ارتقای سطح دانش فنی در
صنعت خودرو خاطرنشان کرد: هر کشوری با توجه به مزیت نسبی که برای صادرات محصولات
خود دارد می تواند تعاملات خوبی با جهان داشته و ضمن بهره گیری از دانش سایر
کشورها سطح تکنولوژی محصول داخلی را نیز ارتقا دهد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/659335/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF

وی افزود: خودرو یکی از ضروری ترین
نیازهای امروز جامعه است و همین که صنعتگران کشور توانسته اند در دوران تحریم ها تقاضای
موجود برای خودرو را پاسخگو باشند و با داخلی سازی قطعات و تولیدات خود ناوگان
خودرویی کشور را سر پا نگه دارند کاری بسیار بزرگ است.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور
درباره مقایسه صنعت خودرو ایران با کشورهایی همچون روسیه که مورد تحریم
قرار گرفته اند، بیان کرد: تحریم های ایران را نمی توان با کشوری مانند روسیه
مقایسه کرد چراکه روسیه 4 ماه است که تحریم شده و پیش از آن مراودات خوبی با دنیا داشت
اما صنعت خودرو ایران حداقل 11 سال است که تحت تحریم های مستقیم آمریکا قرار دارد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی